Dziedziczenie udziałów w sp. z o.o.

Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, napisał, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Mając zatem na względzie nieuchronność niektórych zdarzeń, w tym artykule wskażemy jak zabezpieczyć spółkę z o.o. na wypadek śmierci, czyli opowiemy o dziedziczeniu udziałów.