Fundacja rodzinna – gwarancja kontynuacji firmy oraz bezpieczeństwo finansowe dla najbliższych osób

Fundacja rodzinna – gwarancja kontynuacji firmy oraz bezpieczeństwo finansowe dla najbliższych osób

 W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kwestię zarządu sukcesyjnego, który umożliwia tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci jej właściciela przez określoną przez niego osobę.

 W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kwestię zarządu sukcesyjnego, który umożliwia tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci jej właściciela przez określoną przez niego osobę.

Dzięki wielu postulatom rodzinnych firm, a także dostrzeżonych luk prawnych w zakresie zabezpieczenia majątku spadkodawcy będącego przedsiębiorcą, w dniu 22 maja 2023 zostanie powołana do życia nowa osoba prawna, a mianowicie #FundacjaRodzinna.

        Powyższe rozwiązanie prawne prowadzić ma formalnie do rozdzielenia biznesu i rodziny od siebie, ponieważ majątek rodzinny stanie się własnością fundacji. Utworzenie instytucji ma zapewnić rodzinie środki finansowe na życie, a także przyczynić się do utrzymania przez następne lata koncepcji i zasad wprowadzonych przez jej założyciela.

    Na uwage zasługuje również, że potencjalne konflikty i nieporozumienia wśród spadkobierców straca na znaczeniu w odniesieniu do kształtu i prowadzenia przedsiębiorstwa spadkodawcy. Wprowadzenie majątku do fundacji ma uniemożliwić jego ewentualny podział, przyczynić się do dalszego jego pomnażania, a w konsekwencji ma przynieść korzyści dla wyznaczonych przez fundatora osób.

Fundacja rodzinna pozwoli na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczy potrzeby finansowe beneficjentów tj. jej kontrahentów. W szerszej perspektywie, niniejsza instytucja ma przyczynić się do zatrzymania kapitału w kraju oraz zwiększenie potencjału polskich inwestycji.

           Zgodnie z przyjętymi regulacjami ustawowymi, fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie – w formie aktu notarialnego. Działalność fundacji oparta będzie na regulacjach statutowych, w których zostaną ujęte istotne kwestie dotyczące działalności instytucji, w tym szczegółowo przyjętych celów, jak również funkcjonowania  jej organów tj. zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia beneficjentów. Przydzielona w drodze ustawy osobowość prawna pozwoli fundacji na samodzielne funkcjonowanie na rynku gospodarczym.

           Podsumowując, powstanie nowego bytu prawnego w postaci fundacji rodzinnej przynieść może wiele korzyści, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców borykających się z problemem zabezpieczenia majątku na kolejne lata. Zaznaczyć jednak należy, że z uwagi na trwające vacatio legis, obecnie trudno jest przewidzieć rzeczywisty wymiar i rolę w gospodarczym obrocie owej instytucji, jednak jej zastosowanie zdaje się dawać wiele możliwości.

                                                                                             Aplikant Radcowski

                                                                                             Damian Labuda

Pozostałe artykuły